Mūsu privātuma politika

Pirms lapas lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas noteikumus.

Izmantojot Valnes interneta vietni (“vietni”), piekrītat zemāk minētajiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat lietošanas noteikumiem, Jums ir jāiziet no interneta vietnes.

1. Piekļuves ierobežojumi

Šīs lapas satura daļēja vai pilnīga reproducēšana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas Valnes AS rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. Satura grozīšana ir aizliegta. Tikai personiskai lietošanai varat vietnes izrakstus glabāt savā datorā vai izdrukāt. Preses paziņojumu un citu dokumentu, kas marķēti kā publiski, lietošana ir atļauta publiskai komunikācijai tikai tad, ja ir norādīts informācijas avots.

2. Garantijas neesamība

Lapas saturs ir sniegts tā esošajā un pieejamajā formā. Attiecībā uz vietnes precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas. Valnes AS negarantē, ka vietnē vai to piedāvājošajos serveros nav kļūdu, vīrusu vai citu kaitīgu komponentu. Valnes AS patur tiesības veikt izmaiņas vietnē vai nodrošināt tai piekļuvi pēc saviem ieskatiem.

3. Autortiesības

Šīs lapas autortiesības pieder Valnes AS.

4. Preču zīmes

Vietne ietver uzņēmumu logo, preču nosaukumus, zīmolus un citus identifikācijas simbolus, kas tieši vai netieši ir Valnes AS iegūtas preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Vietne var saturēt arī preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas pieder trešajām pusēm. Visu šādu preču zīmju patvaļīga lietošana ir stingri aizliegta.

5. Materiālu iesniegšana

Iesniedzot materiālus e-pastā vai jebkādam mūsu serverim, garantējat, ka:
a) Valnes AS var publicēt materiālu;
b) saturs nav konfidenciāls, ir piemērots publicēšanai un nesatur vīrusus vai citas kaitīgas īpašības;
c) atbildat par kompensāciju un aizsargājat Valnes AS nevainīgumu, ja trešā puse ierosina tiesvedību saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu;
d) neierosināsit tiesvedību pret mums saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu.

6. Saites uz trešo pušu lapām

Valnes AS neatbild par trešo pušu izveidotiem vai publicētiem materiāliem, uz kuriem vietnē ir saites. Šādu saišu esamība nenorāda ne uz vienas piesaistītās vietnes jebkāda materiāla apstiprināšanu vai atzīšanu.

7. Atteikšanās no atbildības

Valnes AS nekādā veidā neatbild par kaitējumu, kas var izrietēt no vietnes satura lietošanas vai neizmantošanas.

8. Strīdu risināšana

Strīdus starp Jums un Valnes AS risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Jums ir tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības dienestā vai Harju Apriņķa tiesā. Risinot strīdus, vadās no Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.