E-veikala lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgi noteikumi
  • Šie noteikumi regulē to pirkšanas-pārdošanas darījumu kārtību, kas tiek veikti Valnes AS tīmekļa vietnes www.valnes.ee pasūtījumu vidē. Juridiskās attiecības, kādas rodas saistībā ar citiem jautājumiem, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
 2. Valnes AS patur tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt šos nosacījumus un cenrādi. Nosacījumu un cenrāža grozījumi un papildinājumi tiek publicēti šajā tīmekļa vietnē. www.valnes.ee, un grozījumi un papildinājumi noteikumos un cenrādī stājas spēkā attiecīgā grozījuma vai papildinājuma publikācijas brīdī. Ja apstiprinājāt savu pasūtījumu pirms nosacījumu vai grozījumu spēkā stāšanās, tad uz šo pasūtījumu attiecas nosacījumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.
 3. Produktiem pievienotie attēli ir ilustratīvi.Reālā produkta krāsa/tonis var atšķirties.
 4. Visas interneta vietnē www.valnes.ee norādītās cenas ir eiro valūtā, un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Atsevišķu izvēļu gadījumā preces cena var mainīties. Tādā gadījumā izmaiņas tiek atspoguļotas pie attiecīgās izvēles.
 5. Pasūtījuma noformēšana
  • Kad atbilstošā prece un skaits atlasīti, jānoklikšķina uz saites “Pievienot grozam”. Pēc tam var turpināt preču atlasi vai sākt pasūtījuma noformēšanu.
  • Lai redzētu grozā esošo preču pārskatu, jānospiež uz saites “Grozs” sākumlapā. Atveras groza logs, kur redzamas grozā esošās precēs, to cenas, kā arī ziņas par klientu un cita informācija.
  • Izvēlieties atbilstošo piegādes veidu, aizpildiet klienta informāciju.
  • Pārbaudiet savas kontaktinformācijas pareizību, lai novērstu kavēšanos un pārpratumus preču piegādes laikā. Valnes AS un piegādes firma neatbild par preču piegādes aizkavēšanos un pārpratumiem, ja to iemesls ir nepareizi norādīta informācija, noformējot pasūtījumu.
  • Vēlreiz pārskatiet preces, to skaitu, cenas, adresi u. c. Kad esat iepazinies ar privātuma politiku un pārdošanas noteikumiem, tad ielieciet atzīmi attiecīgajā rūtiņā un nospiediet pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.
 6. Samaksa par precēm
  • Pasūtījuma apstiprinājums, kas ir maksājuma pamats, Jums tiks nosūtīts pa e-pastu. Pirms maksāšanas lūdzam pārbaudīt, vai pasūtījuma apstiprinājumā norādītās ziņas atbilst Jūsu pasūtījuma saturam. Norēķināties iespējams ar bankas pārskaitījumu. Vēlākais nākamajā darbdienā Jums tiks nosūtīts rēķins. Bankas saites nodrošina Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).
  • Pasūtījuma izpildi uzsāksim nākamajā darbdienā pēc samaksas saņemšanas. Jūsu pasūtījums tiks atcelts, ja pasūtījuma apstiprinājumā norādītā summa nebūs samaksāta 14 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas.
  • Pasūtījuma izpildes termiņš ir trīs nedēļas pēc rēķina saņemšanas. Noliktavā esošās preces tiks izsūtītas nākamajā darbdienā pēc pirkuma apmaksas saņemšanas.
 7. Preču piegāde
  • Noliktavā esošās preces tiks izsūtītas nākamajā darbdienā pēc pirkuma apmaksas saņemšanas. Attiecībā uz precēm, kuru noliktavā nav, paredzamais piegādes laiks tiks norādīts elektroniski nosūtītajā pasūtījuma apstiprinājumā.
  • Preces tiek piegādātas atbilstoši Jūsu izvēlētajam piegādes veidam.
  • Ja atklājas, ka jūsu pasūtīto preci nav iespējams piegādāt solītajā laikā, mēs jums par to pēc iespējas savlaicīgi paziņosim pa kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresē, kas norādīta, noformējot pasūtījumu. Vienlaikus darīsim Jums zināmu jauno piegādes laiku. Gadījumā, ja preces piegādes laika pagarinājuma dēļ jūs zaudējat interesi par šīs preces iegādi, Jums ir tiesības savu pasūtījumu atcelt, un samaksātā summa tiks Jums atmaksāta.
 8. Pasūtījuma atcelšana un preces atdošana
  • Ja preces Jums neder, Jums ir tiesības 14 dienu laikā pēc piegādes atteikties no pasūtījuma un iegādātās preces mums atdot, nosūtot attiecīga satura paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi valnes@valnes.ee, norādot rēķina numuru, sava norēķinu konta numuru un kontaktinformāciju. Preču atdošanas gadījumā transporta izdevumi Jums netiks atmaksāti.
  • Atdotajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, un tā nedrīkst būt lietota. Atsakoties no pasūtījuma, Jūsu samaksātā summa tiks pārskaitīta uz norādīto bankas kontu, vēlākais, 30 dienu laikā pēc preces atdošanas.
 9. Garantija un prasībām neatbilstošu preču atdošana
  • Saņemot preci, pārbaudiet, vai prece atbilst pasūtītajai. Ja esat iegādājies valnes.ee interneta veikalā preci, kas neatbilst prasībām, tad pēc rēķina uzrādīšanas šo preci apmainīsim 30 dienu laikā.
  • Valnes AS neatbild par:
   • preces pasliktināšanos/bojājumiem, kas radušies Jūsu vainas dēļ;
   • trūkumiem, kas radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā;
   • preces dabisko nolietojumu parastas lietošanas gadījumā.
  • Atklājot preces neatbilstību prasībām vai tās trūkumus, lūdzu, pēc iespējas ātrāk nosūtiet paziņojumu par neatbilstību vai defektiem pa e-pastu uz valnes@valnes.ee. Valnes AS izskatīs sūdzību 7 dienu laikā pēc tās saņemšanas un informēs Jūs par iespējamo risinājumu.
  • Attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no garantijas, mēs vadāmies pēc Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 10. Citi nosacījumi
  • Jūsu iesniegtos datus mēs uzskatām par konfidenciāliem un nenododam trešajām pusēm, izņemot likumā noteiktos gadījumos.
  • Jautājumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos, puses vadās no Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  • Strīdi, kas radušies starp Jums un Valnes AS, tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, Jums ir tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības pārvaldē vai Harju apgabaltiesā. Strīdi tiek risināti atbilstoši Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.